ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ первинної акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за освітньо-професійною програмою «Туризмознавство» спеціальності 242 «Туризм»

З 29 травня по 31 травня 2019 року в Запорізькому гуманітарному коледжі ЗНТУ працювала експертна комісія з первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Туризмознавство» зі
спеціальності 242 «Туризм» галузі знань 24 Сфера обслуговування за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». Експертна комісія працювала у складі:
1. Поколодна Марія Миколаївна – голова комісії, доцент кафедри туризму і готельного господарства Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, кандидат географічних наук, доцент;
2. Горбань Валентина Іванівна – член експертної комісії, завідувач відділення туристичного та готельного обслуговування Київського державного коледжу туризму та готельного господарства.

Члени експертної комісії ознайомилися з матеріально-технічним забезпеченням, системою організацієї освітнього процесу та роботою циклової комісії “Туризму,  інформаційних технологій та іноземних мов”.

31 травня 2019 року члени експертної комісії Поколодна М. М. та Горбань В. І., на основі спостереження, вивчення документів забезпечення освітнього процесу з підготовки майбутніх фахівців підписали експертні висновки щодо акредитації спеціальності 242 «Туризм» галузі знань 24 “Сфера обслуговування”.

Експертні висновки 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *