Історія циклової комісії

Підготовка здобувачів освіти зі спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» розпочалася в Запорізькому гуманітарному коледжі Запорізького національного технічного університету з 2010 року.

Засновником і першим завідувачем циклової комісії був Куклін О.С. – викладач фізичного виховання.

Циклову комісію з 2012 по 2015 рр. очолювала Білова Л.В. – майстер спорту з плавання.

Впродовж історії циклової комісії у ній працювали такі викладачі: Куклін О.С., Білова Л.В., Хижняк Л.Г., Лужаниця І.Д., Єрмолаева А.В., Ломейко Н.П., Афанасьєв Ю.Л., Левченко Л.І., Драчевський І.В.

Метою діяльності викладачів циклової комісії фізичного виховання є:

 • формування розуміння ролі фізичної культури в розвитку особистості і підготовки її до професійної діяльності, мотиваційно-цілісного ставлення до фізичної культури, установлення на здоровий спосіб життя, фізичне вдосконалення і самовиховання;
 • зміцнення здоров’я, сприяння правильному формуванню і всебічному розвитку організму.

З 2015 р. циклову комісію очолює Безручко Л.С. – викладач І категорії з біології та хімії.

Робота викладачів циклової комісії фізичного виховання та природничих дисциплін представлена у таких напрямках:

 • навчально-методична;
 • спортивно-масова;
 • фізкультурно-оздоровча.

Основними завданнями циклової комісії є:

 • виховання вольових і фізичних якостей: швидкості,спритності, сили, витривалості,гнучкості;
 • виховання у студентів інтересу і звички до систематичних занять фізичною культурою і спортом;
 • прищеплення навиків до здорового способу життя і відмови від шкідливих звичок;
 • сприяння розвитку нових популярних форм оздоровлення студентів з використанням засобів фізичної культури і спорту;
 • сприяння правильному розвитку і загартуванню організму;
 • формування мотивації та переконання у необхідності регулярного використання різноманітних форм фізичного виховання та масового спорту як важливої складової здорового способу життя.

З метою підвищення професійного рівня викладачі циклової комісії постійно приймають участь в науково-практичних конференціях, теоретичних та методичних семінарах коледжу, та інших закладах.

Викладачі працюють над створенням та поповненням матеріально-технічної бази коледжу.

Цикловою комісією «Фізичного виховання та природничих дисциплін» викладаються основні дисципліни:

 1. «Фізична культура».
 2. «Вступ до спеціальності».
 3. «Анатомія людини».
 4. «Спортивна морфологія».
 5. «Біохімія».
 6. «Біохімія спорту».
 7. «Фізіологія людини».
 8. «Спортивна метрологія».
 9. «Теорія і методика фізичного виховання».
 10. «Історія фізичної культури».
 11. «Гімнастика з методикою викладання».
 12. «Спортивні ігри».
 13. «Легка атлетика з методикою викладання».
 14. «Плавання з методикою викладання».
 15. «Рухливі ігри».
 16. «Спортивно-педагогічне вдосконалення».
 17. «Гігієна».
 18. «Біомеханіка».

Циклова комісія «Фізичного виховання та природничих дисциплін» готує здобувачів освіти не тільки до практичної діяльності, але й стимулює до наукової роботи. Так, студенти регулярно публікують тези доповідей, беруть участь в олімпіадах, наукових конференціях.

Протягом навчального року постійно проводяться змагання з плавання, футболу, волейболу, настільного тенісу, шахів та шашок та ряд заходів спортивної тематики.

Щорічно студенти коледжу приймають активну участь в обласній першості серед вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Під керівництвом викладачів циклової комісії наші студенти неодноразово ставали переможцями та призерами цих змагань.

Циклова комісія постійно проводить декади популяризації спеціальності фізична культура і спорт та здорового способу життя, дні здоров’я, які дають свої позитивні результати, адже до цих змагань залучається все більше молоді, а це означає що більшість юнаків та дівчат ведуть здоровий спосіб життя.