ПРО НАС

 

ЗАПОРІЗЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ КОЛЕДЖ
  є відокремленим структурним підрозділом Запорізького національного технічного університету ЗНТУ

Дата створення коледжу – 11. 06. 2007р.
Дата створення відокремленого структурного підрозділу – 01.01.2011р. Після закінчення Коледжу Ви отримаєте диплом державного зразка за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” і можете продовжити навчання в ЗНТУ за обраним напрямом з третього курсу за скороченим терміном.Сьогодні ЗГК ЗНТУ

готує фахівців на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста з трьох спеціальностей:

 

  • 081 «Право»;
  • 017 «Фізична культура і спорт»;
  • 242«Туризм».

 

 

 

 

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ

первинної акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів

за освітньо-професійною програмою «Правознавство» спеціальності 081 «Право»

за освітньо-професійною програмою «Туризмознавство» спеціальності 242 «Туризм»

за освітньо-професійною програмою «Фізичне виховання» спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»

СЕРТИФІКАТИ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ

081 «Право»

242 «Туризм»

017 «Фізична культура і спорт»

ЛІЦЕНЗІЯ 

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти