ІНФОРМАЦІЯ ВИКЛАДАЧАМ

 

Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення комплексних контрольних робіт

Про куратора академічної групи

Про методичну раду

ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА

про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії

ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

про обрання та прийняття на роботу педагогічних працівників

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни

ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ, ВІДРАХУВАННЯ І ПОНОВЛЕННЯ

Про рекомендації з навчально-методичного забезпечення ЗГК НУЗП

ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАПОРІЗБКОГО ГУМАНІТАРНОГО КОЛЕДЖУ НУЗП

Рекомендації з навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін у ЗГК НУЗП

Щодо рекомендацій з навчально-методичного забезпечення

 

РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА РОБОТИ ВИКЛАДАЧА