ПОЛОЖЕННЯ

 

ПОЛОЖЕННЯ ЗГК
 

Статут (Положення)


Положення про організацію освітнього процесу
Правила призначення академічних стипендій
Положення про вчену раду
Оприлюднені рішення вченої ради вищого навчального закладу
Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

 

Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін за вибором студента

 

Положення про загальні збори і вчену раду
Правила внутрішнього розпорядку
Етичний кодекс студентів ЗГК ЗУНП

ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ