Інформація щодо вступу у ЗГК НУЗП в 2019 році. Приймальна комісія.

Адреса приймальної комісії ЗГК НУЗП: 69000, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, корпус IV, аудиторія 394.

Наказ про зарахування на навчання

на 1 курс за кошти державного (регіонального) бюджету

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс за

за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Наказ про зарахування на навчання на 2 курс за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Наказ про зарахування на навчання на 1 курс заочної форми навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

9-ти класники подаватимуть заяви традиційно у паперовій формі.

Для них прийом документів почнеться 1 липня і триватиме до 18-ї години 13 липня 2019 року.

Упродовж 3-21 липня проходитимуть вступні іспити, творчі конкурси та співбесіди.

Творчий конкурс для спеціальності 017 “Фізична культура і спорт” буде проводитись:

03.07, 09.07, 17.07.

Рейтинговий список вступників оприлюднюватиметься не пізніше 23 липня, а зарахування на місця держзамовлення буде не пізніше 29 липня.

Важливо, що учням, які закінчили 9 класів та планують вступати 2019 року на молодшого спеціаліста, потрібно заздалегідь потурбуватися про отримання паспорту у вигляді ID-картки.

Під час подання заяви на вступ необхідно буде показати оригінал документа, що посвідчує особу, та подати його копію.

Конкурсний бал під час вступу для 9-класників буде розраховуватися за формулою:

КБ = П1 + П2 + А + ОУ.

П1 – оцінка вступного іспиту з першого предмета; 

П2 – оцінка вступного іспиту або творчого конкурсу з другого предмета; 

А – середній бал атестата про базову загальну середню освіту, 

ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів навчального закладу для вступу до нього за шкалою від 0 до 4 балів.

Оцінки вступних іспитів виставляються за 12-бальною шкалою.

Прийом документів на базі 11 класу

У 2019 році випускники 11 класів, які захочуть продовжити навчання у коледжах і технікумах, подаватимуть документи на вступ винятково в електронній формі.

Вони муситимуть створити електронний кабінет у системі ЄДЕБО й через них подавати заяви, завантаживши необхідні документи.

Подавати заяви в паперовій формі зможуть випускники 11 класів, які мають право на пільги, розбіжності у ПІБ, даті народження, статі або громадянстві в атестаті та сертифікаті ЗНО.

Реєструвати електронні кабінети випускники 11 класів зможуть з 1 липня 2019 року, а подавати заяви – із 10 липня

Реєстрація триватиме до 18-ї години 22 липня, а подання заявдо 22 липня для тих, хто вступає на основі співбесіди, іспитів або творчих конкурсів, та до 29 липня для осіб, які вступають на основі сертифікатів ЗНО.

Рейтингові списки оприлюднюватимуться не пізніше 1 серпня.

На основі сертифікатів ЗНО, вступних іспитів або творчих конкурсів – не пізніше 16 серпня.

Конкурсний бал для вступу випускників 11 класів розраховуватимуть за формулою:

КБ = П1 + П2 + А + ОУ.

П1 – оцінка ЗНО або вступного іспиту з першого предмета; 

П2 – оцінка ЗНО, вступного іспиту або творчого конкурсу з другого предмета; 

А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів; 

ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти для вступу до нього за шкалою від 0 до 50 балів.

Абітурієнти для вступу в ЗГК НУЗП особисто подають такі документи:

 • копію документа, що посвідчує особу (паспорт України у формі картки по досягненню 14-річного віку або свідоцтво про народження);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатку до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
 • копію ідентифікаційного коду;
 • копію військового квитка або посвідчення про приписку (для осіб чоловічої статі, які досягли 18 років);
 • копію медичної довідки 086-о.

Абітурієнти повинні мати при собі оригінали наступних документів

(для посвідчення копій):

 • документ, що посвідчує особу (паспорт України у формі картки по досягненню 14-річного віку);
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) ЗНО (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1 або квотами-2 (за наявності).

Корисні посилання:

vstup.osvita.ua

vstup.info

abit-poisk.org.ua

Положення про приймальну комісію