ТУРИЗМ

      У сучасному світі туризм – це багатогранне явище, тісно пов’язане з економікою, історією, географією, архітектурою, медициною, культурою, спортом та іншими науками. Туризм, як професія, сприяє стійкому засвоєнню учнями знань, умінь і навичок у пізнавальній та дослідницькій активності, направленій на якісне оволодіння майбутньою спеціальністю.

 

 

 


Молодший спеціаліст готується до роботи в закладах готельно-ресторанного та туристичного типу.

      • Може займати посади :
1) організатора культурно-дозвіллєвої діяльності;
2) менеджера з туризму ;
3)менеджера у готельному господарстві;
4)організатора театралізованих заходів та свят;
5) фахівця з готельного обслуговування;
6) фахівця із гостинності в місцях розміщення ;
7) фахівця із організації дозвілля;
8)фахівця із санаторно-курортної справи;
9) фахівця із туристичної безпеки;
10)туризмознавця;
11) менеджера ресторану.