Завдання з фахових дисциплін. Туризм

Завдання та методичні вказівки Історія розвитку світового туризму

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни«Історія розвитку світового туризму»


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА КОНТРОЛЬ («Історія розвитку світового туризму»)

Тести для самоконтролю з дисципліни Основи музеєзнавства

Методичні вказівки до вивчення дисципліни Основи музеєзнавства

Реферати з музезнавства

Питання до заліку з музеєзнавства

Завдання для виконання контрольних робіт з Основ музеєзнавства

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Туристичні ресурси України”

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Технології туристичної діяльності”