ЗВІТНІСТЬ

ЗВІТНІСТЬ ЗГК
 

 

Штатний розклад на 2018 рік
Коштирис на 2018 рік
Статут (Положення)

Надходження та рух грошових коштів
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги
Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Інформація про проведення тендерних процедур
Положення про організацію освітнього процесу
Положення про стипендію
Положення про вчену раду
Оприлюднені рішення вченої ради вищого навчального закладу
Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення
Положення про орган студентського самоврядування
Інформація про діяльність органів студентського самоврядування
Порядок та умови вибору студентами вибіркових дисциплін
Положення про загальні збори і вчену раду
Правила внутрішнього розпорядку
Концепція розвитку і діяльності
Щорічний звіт керівника