ЗВІТНІСТЬ

ЗВІТНІСТЬ ЗГК
 

 

Штатний розклад на 2018 рік
Коштирис на 2018 рік
Статут (Положення)

Надходження та рух грошових коштів
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги
Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Інформація про проведення тендерних процедур
Інформація про атестацію та курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників 
Положення про організацію освітнього процесу
Правила призначення академічних стипендій
Положення про вчену раду
Оприлюднені рішення вченої ради вищого навчального закладу
Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення
Положення про орган студентського самоврядування
Інформація про діяльність органів студентського самоврядування
Порядок та умови вибору студентами вибіркових дисциплін
Положення про загальні збори і вчену раду
Правила внутрішнього розпорядку
Етичний кодекс студентів ЗГК ЗНТУ

Щорічний звіт керівника